Hakkımda

Motasım Khalıd BAVANEH
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Acıbadem/İSTANBUL
E-mail: [email protected]

Kişisel Bilgiler
Uyruğu: T.C.
Doğum Yeri:Irbid
Doğum Tarihi:04.11.1979
Medeni Durum:Evli

Eğitim
2006-2012 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı -İSTANBUL
2005 (6 ay)Prenses Basema Eğitim Hastanesi Acil Servis -ÜRDÜN/Irbid
1998-2004 İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi /İSTANBUL
1997-1998 Ankara Üniv.TÖMER Türkçe Kursu / ANKARA
1996-1997 Bani kananah-Kral Hüseyin Lisesi-ÜRDÜN/Irbid.
1995-1996 Kharja Lisesi Lise 1.Sınıf -ÜRDÜN/Irbid
1985-1995 İlk ve Orta Öğrenim Hariema Lisesi-ÜRDÜN/Irbid

İŞ DENEYİMİ:
2012 (4 ay) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı-Academic Hospital , Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Kasım 2012-Aralık 2013 Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Azerbaycan Merkezi Klinika Hastanesinde konuk hekim.
Aralık 2013-Eylül 2014 Özel Pendik Şifa Hastanesi- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Eylül 2014- halen : Avicenna hospital Ataşehir – ortopedi ve travmatoloji uzmanı.
Üye Olduğu Kuruluşlar:
-Türk Tabipleri Birliği
-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-(TOTBİD)
-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
-Ürdün Tabipleri Birliği Derneği

Tıbbi İlgi Alanları:
-Omuz ve diz artroskopik cerrahisi
-Ortopedik travma cerrahisi
-Eklem protez cerrahisi
-Pediatrik ortopedi
-Deformite cerrahisi
-Uzatma ameliyatları
-Serebral palsi ve spina bifida
-Skolyoz ve Kifoz ameliyatları
-Doğumsal anomali hastalıkları
-Kalça çıkığı ameliyatları

Kongre ve Seminerler:
2014 Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
2012 Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
2011 9. Uluslar arası Türk Vertebra Kongresi.
2010 12.Ulusal El ve Üst Ekstremite crrahisi kongresi
2010 29. Politravmatize Hastaya Yaklaşım Konulu Akif Şakir Şakar Günleri.
2009 28. Ortopedide Sık Rastlanan Konjenital Hastalıklar Konulu Akif Şakir Şakar Günleri.
2009 1. İleri İntramedüller Çivileme ve Deformite Düzeltilmesi Sempozyumu
2009 Travmatik Çıkıklar Konulu 8. Derviş Manizade günleri
2009 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2008 Geriatrik Kırıklar Konulu 27. Akif Şakir Şakar Günleri.
2007 6.Genel Ortopedide El Cerrahisi Konulu Derviş Manizade günleri
2007 Osteonekroz Konulu 26. Akif Şakir Şakar Günleri.
2007 Pediatrik Diz Sorunları Sempozyumu

Kurslar:
2011 AO Foundation Temel Travma Kursu
2010 Çocukların Deformite ve Boy Uzatmasında Bilgisayar Destekli Sistemler
2010 TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji ÇEP Klinik Bilgi Yenileme Kursu
2010 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi El Bileği Yaralanmalarına Güncel Yaklaşımlar
2010 Posttravmatik kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon Eğitim Toplantısı
2010 3.Artroplastide Planlama Kursu
2010 TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Okulu
2009 AO El Cerrahisi Kursu
2009 Omuz, Diz ve Ayak Bileğinde Cerrahi Uygulamalar
2009 Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu 2
2009 Marmara Üniversitesi Temel Mikrocerrahi Kursu
2007 Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu 1
2007 Skolyoz Temel Eğitim kursu
2007 Dr.Veli LÖK Beceri Geliştirme Laboraturarında 5.Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu

Yayın, Poster ve Sözlü Sunumlar
-Sağlam çocuklarda dirsek fleksiyon açıları ile medial epikondil – ulnar sinir ilişkisinin ultrasonografi ile araştırılması (2013 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
-Trapeziometakarpal osteoartritte ligament rekonstrüksiyonu ve tendon interpozisyon artroplastisinin orta dönem sonuçları. (S. 12.Ulusal El ve Üst Ekstremite crrahisi kongresi)
-Falanksın kompleks intraartiküler kırıklarda suzuki frame ile açık eklem restorasyonu ve osteosentezin karşılaştırılması. (S. 12.Ulusal El ve Üst Ekstremite crrahisi kongresi )
-Distal falanks dorsal avulsiyon ve orta falanks volar kırıklarda ekstansiyon blok tedavisi. (S. 12.Ulusal El ve Üst Ekstremite crrahisi kongresi)
-Lister tüberkülünün anatomik yeri ve klinik açıdan önemi. (S.21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
-Femur başı osteonekrozunda vaskülarize ve non-vaskülarize fibular greft tedavilerinin erken dönem sonuçlarının karşlaştırılması. (S.21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
– Trapeziometakarpal osteoartritte ligament rekonstrüksiyonu ve tendon interpozisyon artroplastisinin sonuçları. (P.21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
-Ek anomalinin eşlik etmediği konjenital fleksör pollisis longus yokluğu. (P.21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
-Femur başı epifiz kaymasında tek vida ile perkütan internal fiksasyonun sonuçları. (P.21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi)
-Femur boyun kırıklarında kanüllü vidanın yivli kısmına açılan deliklerden basınçlı çimento verilerek tutma gücünün arttırılması.(Acta Orth.ve Trau. TUR. Değerlendirme aşamasında)

YAYINLAR:
1-The medial epicondyle-ulnar nerve relation with various elbow positions in healthy children (J Pediatr Orthop. 2014 Jun;34(4):437-40. doi: 10.1097/BPO.0000000000000129. )
2-Closed Extension Block Technique for Treatment of Osseous Mallet İnjury. (doi:10.5505/sakrayamj.2013.31644)

Yabancı Dil
İngilizce-İyi
Arapça-(Ana dil)
Türkçe-İyi

Hobiler
Kitap okumak, Sürat yarışları.